La publicitat amb Live fm

La publicitat a Live Fm és una opció intel.ligent per a qualsevol tipus de negoci. Nosaltres no només venem temps a l’aire…preferim treballar junts, ajudant a assessorar i orientar sobre com obtenir el millor de la publicitat en ràdio i com fer que el seu pressupost li doni per a més.

Live Fm, no solament és eficaç i eficient per a la inversió del seu pressupost en publicitat del seu negoci, el nostre equip de professionals el poden ajudar a maximitzar el retorn de la seva inversió en publicitat, compartint el nostre coneixement de la publicitat en ràdio per a vostè.

Ningú no coneix el seu negoci millor que vostè, però estem segurs que cap altra ràdio sap com connectar el seu negoci amb el públic millor que nosaltres. Desitja obtenir més informaciò sobre Live Fm per fer que el seu negoci sigui exitós i per suposat incrementar les seves ventes?

Truqui a Live Fm avui mateix al: 972 712 614, o enviï un correu electrònic a: livefm@gmail.com